เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบได้ที่ แผนก IT  โทร.092-6727-861 หรือ 092-6727-863
ข้อมูลการชำระเงินค่าสมัคร สามารถโอนเงินได้ที่
ธนาคาร : กรุงไทย
ชื่อบัญชี : น.ส.ญาณิศา ภักดิ์โพธิ์
เลขที่บัญชี : 425-0-41323-3
สาขา : ประตูเมือง
 

 18 ก.พ. 2557

ประกาศ !! ขณะนี้ ผลการแข่งขันทุกรายวิชาได้ทำการ ประกาศผู้ได้รับเหรียญรางวัล ทุกการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางวิทยาลัยต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับ ถ้าไม่มีความผิดพลาด ใดๆ ทางผู้จัดการแข่งขันทักษะ จะทำการจัดพิมพ์ ใบเกียรติบัตร และ จัดส่งให้ทางวิทยาลัยต่างได้ ไม่เกิน วันที่ 24 - 28 ก.พ. 2557 ถ้า มีรายชื่อนักศึกษาผิดพลาด หรือ ตกหล่น ให้ติดต่อ แผนก IT ด่วนที่สุด

 17 ก.พ. 2557

ประกาศ !! ได้ทำการแก้ไข รายชื่อนักศึกษา ที่ทำการเปลี่ยนแปลง เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอให้ ทางวิทยาลัย ที่ส่งรายชื่อ ที่ทำการแก้ไข ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษา อีกครั้ง สำหรับ รายการแข่งขันกีฬา ได้ ทำการประกาศผล แล้ว แต่ยังไม่ครบทุกการแข่งขัน ขอให้ ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่ทำการแข่งขันด้วยนะครับ 

 11 ก.พ. 2557

ประกาศ !! ผลการแข่งขันที่ประกาศ นี่ ยังเป็นผลการแข่งขันที่ยังไม่เป็นทางการ นะครับ จะมีการตรวจสอบอีกหลังว่า มีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเหรียญ รางวัลตกหล่นหรือไม่อีกครั้ง เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทาง วิทยาลัยที่ได้รับเหรียญรางวัลตรวจสอบอีกครั้ง

 10 ก.พ. 2557

ประกาศ !! เรื่อง การแก้ไข ชื่อนักศึกษา ที่ได้รับเหรียญ รางวัล ขอให้ทางวิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่ ได้รับรางวัลว่า มีความถูกต้องหรือไม่ ถ้ามีการแก้ไข นักศึกษาที่เข้าแข่งขันทักษะ วิชาชีพ ในวันทำการแข่งขัน จะทำให้รายชื่อนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ไม่ตรงกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัล ดังนั้น ของให้ทาง วิทยาลัย ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ครั้งที่ 28 แจ้งรายชื่อนักศึกษา ที่ได้ทำการเปลี่ยนตัวโดย 1.ให้พิมพ์ ชื่อรายวิชาที่เข้าร่วมแข่งขัน 2.ชื่อนักศึกษาที่เปลี่ยนใหม่ และ ชื่อนักศึกษาเก่าที่ต้องการเปลี่ยนแทน 3.ชื่อวิทยาลัย หลังจากที่ทางวิทยาลัยตรงสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ ส่งรายชื่อนักศึกษา มาที่ E-Mail : netskill.200@gmail.com ครับ (ขอความกรุณา แนบเป็นไฟล์ Word นะครับ)

 7 ก.พ. 2557

ขอปิดระบบประกาศผลชั่วคราว เนื่องจาก Server ทำงานหนัก จน Admin ไม่สามารถบันทึกผลการแข่งขันได้ และจะเปิดให้บริการ 10 ก.พ.2557 จึงขออภัยมา ณ ที่ด้วย

 6 ก.พ. 2557


 5 ก.พ. 2557

ประกาศ!! Download ตารางแข่งขันได้ที่ http://www.net.ac.th/skillcenter/index.php?p=table

 5 ก.พ. 2557

ประกาศ!! สถานศึกษาที่ได้ทำการโอนเงินค่าสมัคร การแข้งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ที่ยังไม่ได้ทำแจ้งการโอนเงิน ขอให้ท่านทำการแจ้งการโอนเงินด้วยครับ "เข้าสู่ระบบ" แล้วไปที่ "แจ้งการโอนเงิน" 

 5 ก.พ. 2557

ประกาศ!! การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทสาขา งานก่อนสร้าง - โยธรา มีการจัดแข่ง 2 วัน ได้แก่วันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. , วันที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลา 09.00 - 11.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ประสาท หิรัญคำ โทร.0804120476  

 5 ก.พ. 2557

ประกาศ!! สถานศึกษาที่จะทำการ เปลี่ยนแปลงนักศึกษาที่ จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 เนื่องจากระบบได้ทำการปิด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษาแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาที่จะเข้าสอบ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาที่จะเข้าสอบได้โดยตรงที่หน้าห้องสอบ โดยมีวิธีการดังนี้ 1.ให้ทางสถานศึกษา แก้ไข้รายชื่อนักศึกษาในใบสมัครที่ทางวิทยาลัยได้ทำการพิมพ์ ออกไปแล้วโดยใช้ปากาสีแดง ขีดที่ชื่อนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนตัว 2. หลังจากทำตามขั้นตอนที่ 1 แล้วให้ทางวิทยาลัยเขียน ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา ที่จะทำการเปลี่ยนตัว ด้วยปากกาสีน้ำเงิน ( เอกสารที่นำมาเข้าห้องสอบ ใช้เอกสารตามที่ได้แจ้งให้ทราบ ) 

 4 ก.พ. 2557

เอกสารที่ใช้ในการเข้าสอบ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 1.ใบสมัครแต่ล่ะรายวิชา 2.สำนวนบัตรประจำตัวประชาชน 3.สำนวนบัตรประจำตัวนักเรียน - นักศึกษา โดยให้นำเอกสารทั้ง 3 เย็บเป็นชุดของแต่ล่ะรายวิชาที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยที่นักศึกษาจะต้องนำเอกสารดังกล่าวส่งให้ อาจารย์ที่ควบคุมการสอบ ที่หน้าห้องสอบ เท่านั้น และ ให้นักศึกษา นำบัตรประชาชน และ บัตรนักเรียน - นักศึกษา ตัวจริงมาในวันทำการสอบ ด้วย 

 4 ก.พ. 2557

วิชางานปูกระเบื้อง สาขาก่อสร้าง-โยธา ปรับปรุงแบบ Download [ภาพที่ 1]  [ภาพที่ 2]    

 4 ก.พ. 2557

!!ระบบจะทำการปิดระบบลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน ในวันที่ 4 ก.พ. 2557 เวลา 22.00 น.

 4 ก.พ. 2557

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภท วิชาการทุกสาขา และ การแข่งขันร้องเพลง จะทำการ แข่งขันในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557ทุกรายวิชา สำหรับกำหนด จะแจ้งให้ทุกสถาบันทราบอีกครั้ง   

 3 ก.พ. 2557

วิทยาลัยฯ ที่ยังไม่ได้ทำการชำระค่าสมัครการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ท่านสามารถชำระค่าสมัครแข่งขันได้ ภายในวันที่ 4 ก.พ. 2557 หลังจากที่ชำระค่าสมัครแล้ว ให้ทางวิทยาลัย แจ้งการโอนเงินเข้าสู่ระบบ ในเมนู แจ้งการโอนเงิน โดยให้ทาง วิทยาลัย ทำการสแกน หรือ ถ่ายรูป ใบ Pay in มีปัญหาสอบถามได้ที่ แผนก IT ครับ

 3 ก.พ. 2557

การแข่งขัน กีฬา ประเภท เปตอง ทุกชนิด จะมีจับฉลากประกบคู่ การแข่งขัน ในวันที่ 4 ก.พ. 2557 หลังจากจับฉลากประกบคู่เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็จะทำการในแข่งขัน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 

 2 ก.พ. 2557

โปรแกรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั่งที่ 28 ประเภทการแข่งขัน กีฬา ทุกประเภท  Download [ตารางการแข่งขัน กีฬา] ( อัพเดทใหม่เวลา 12.40 น. 3/02/2557 )

 31 ม.ค. 2557

วิชาการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาเครื่องกล-เทคนิคพื้นฐาน เพิ่มเติมแบบ Download [ปวช.] [ปวส.]

 30 ม.ค. 2557

เรื่องการชำระค่าสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ทุกประเภทวิชา ไม่เกิน วันที่ 3 ก.พ. 2557 เนื่องด้วยทางเจ้าภาพจะเช็คจำนวนผู้เข้าแข่งขันเพื่อจัดเตรียมการแข่งขัน(สถานที่, อุปกรณ์, เครื่องมือที่ใช้แข่งขัน ฯลฯ) ให้เพียงพอกับผู้สมัครแข่งขัน [วิธีการแจ้งชำระเงิน คลิก]

 30 ม.ค. 2557

วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งการวางอุปกรณ์ Download

 30 ม.ค. 2557

วิทยาลัยที่ จะส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประเภท กีฬาทุกชนิด กรุณาสมัคร นักศึกษาลงในระบบ ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 ( ถึงเวลา 24.00 น. )

 29 ม.ค. 2557

การแข่งขันประกวดร้องเพลง และ การประกวดแดนเซอร์ มีการปรับปรุงรายละเอียด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ผู้รับผิดชอบ 1. การแข่งขันประกวดร้องเพลง ติดต่อที่ ท่าน อ.พิสุทธินี 085-740-5348 2. การประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ ติดต่อได้ที่ อ.พนิดา 081-742-7700

 29 ม.ค. 2557

ประกาศ ! เนื่องจากใน วันที่ 26 - 27 มกราคม 2557 ทางวิทยาลัยได้ทำการปิดระบบเพื่อปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ การรับสมัคร การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ได้ ดังนั้นทางวิทยาลัยจึงขยายเวลาในการรับสมัครแข่งขัน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2557 จึงได้ทำการเพิ่มวันเวลา ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงเวลา 16.00 น. หลังจากเวลาหลังกล่าวจะปิดการรับสมัคร

 29 ม.ค. 2557

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประเภทการแข่งขัน กีฬา ทุกประเภท จะทำการแข่งขันภายในวันที่ 4 - 6 ก.พ. 2557

 28 ม.ค. 2557

สาขาไฟฟ้า ระดับ ปวช. วิชา เครื่องทำความเย็น ปรับปรุงประเภท จาก ประเภทบุคคล เป็นประเภททีม 2 คน ส่วนสถาศึกษาที่ลงทะเบียนมาแล้วสามารถลงทะเบียนเพิ่มผู้แข่งขันได้

 24 ม.ค. 2557

ในวันอาทิตย์ ที่ 26 ม.ค. 2557 ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความจำเป็นต้องปิดระบบลงทะเบียนแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 เพื่อปรับปรุงระบบ Internet เป็นเวลา 1วัน สถาบันไหนยังไม่ลงทะเบียนรีบดำเนินการนะครับ

 23 ม.ค. 2557

 รายวิชาประเภทวิชาการ จะทำการแข่งขัน ในวันที่ 7 ก.พ. 2557 ส่วนรายวิชาประเภทการแข่งขัน อื่นๆ นั้น จะแจ้งรายละเอียด ให้ทางสถานบันต่างๆ ทราบอีกครั้ง

 20 ม.ค. 2557

 ท่านสามารถลงทะเบียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ได้ตั้งแต่ วันที่ 20 - 31 ม.ค. 2557 นะครับ

 15 ม.ค. 2557

 ขณะนี้ ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนสถาบันที่เข้าแข่งขันทักษะ ( 1 สถาบัน ต่อ 1 Account) 

 

 รายวิชาแข่งขันใน เว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 
 
 
Copyright © 2014. พัฒนาระบบโดย IT วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบได้ที่ แผนก IT โทร.092-6727-861 หรือ 092-6727-863