ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
ที่ ชื่อสถานศึกษา รวม
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 127 28 12 167
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 13 18 9 40
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 2 - 6 8
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 5 11 3 19
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 17 20 4 41
6 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพบริหารธุรกิจ(บี-เทค) 23 3 19 45
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 15 9 18 42
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ท่าบ่อ - - - -
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 12 7 15 34
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยนากลาง - - - -
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน) 7 4 9 20
12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 3 6 3 12
13 วิทยาลัยโปลีเทคอำนาจเจริญ 3 5 9 17
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 39 20 25 84
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 5 12 14 31
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 12 6 10 28
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 8 10 6 24
18 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 18 17 12 47
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 4 3 7 14
20 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 18 22 17 57
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 29 29 26 84
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 1 9 16 26
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 40 6 8 54
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 19 9 23 51
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 15 7 23 45
26 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 9 10 2 21
27 วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส 6 10 1 17
28 วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 9 4 18 31
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 27 20 27 74
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 2 7 1 10
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย โพนพิสัย 2 5 2 9
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 4 6 8 18
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 4 3 24 31
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย 1 12 3 16
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 16 10 9 35
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 16 17 1 34
37 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 1 2 3 6
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 18 11 9 38
39 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 7 3 21
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 2 6 1 9
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 1 - - 1
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 10 6 7 23
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 30 6 3 39
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร 2 - 5 7
45 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 7 10 3 20
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย 1 1 - 2
47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 5 9 3 17
48 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 2 2 5 9
49 วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจนครราชสีมา 16 15 7 38
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 9 7 27 43
51 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิ่มพูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ 1 3 8 12
52 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา 4 4 2 10
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 6 13 4 23
54 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 6 8 5 19
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น(K-TECH) 7 4 6 17
56 โรงเรียนเมรี่เทคโนโลยี 9 2 3 14
57 วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ 3 - 5 8
58 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง - 2 4 6
59 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 2 6 6 14
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ - 17 2 19
61 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล 1 5 1 7
62 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ 7 2 4 13
63 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 7 7 6 20
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุรีรัมย์บริหารธุรกิจ 1 - 3 4
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 14 4 9 27
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนโมงพณิชยการ - 5 2 7
67 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 3 1 4 8
68 วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี 8 7 2 17
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ - - - -
70 วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 5 - - 5
71 วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 8 4 13 25
72 วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 2 - 3 5
73 วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 3 - - 3
74 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย คง 2 8 1 11
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย - 7 2 9
76 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล - 2 1 3
รวม 745 558 562 1,865
 
 
Copyright © 2014. พัฒนาระบบโดย IT วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบได้ที่ แผนก IT โทร.092-6727-861 หรือ 092-6727-863